برس عرضی طول ۱.۳ متر مخصوص جاروب خیابانی

تماس بگیرید