دیود آفتامات ایسوزو ۶ تن (۲۴ ولت)

تماس بگیرید

دیود آفتامات ایسوزو 6 تن 24 ولت MAK مخصوص کامیونت های داخلی با استقامت بالا و مطابق با نمونه اصلی